YKS’ye kaç gün kaldı 2022? YKS GERİ SAYIM! YKS sınavına kaç gün kaldı? (GÜNCEL) 10 Haziran 2022

Yks kaç gün kaldı? Yükseköğretim Kurumları Imtihanı’na ( Yks )’ye sayılı günler kala imtihan öncesi son çalışmalarını icra eden milyonlarca üniversiteli talibi talebe üniversite sınavına kaç gün kalmış olduğu ile ilgili geri sayımı merak ediyor. Peki, YKS kaç gün kaldı? Sınava kaç gün kaldı YKS? TYT kaç gün kaldı. İşte YKS geri sayım ve YKS sayacı haberimizde…

Yükseköğretim Kurumları Imtihanı, Türkiye’de ÖSYM tarafınca 2017-2018 eğitim öğretim yılı ile uygulanmaya başlanan ve her yıl meydana getirilen ortaöğretimden yükseköğretime geçiş imtihanı sistemidir. Bu yıl 18 Haziran 2022’de yapılacak olan YKS’ye 7 gün kaldı.

Yükseköğretim Kurumları Imtihanı / 2022-YKS 1. Oturum (TYT)

 • Imtihan Zamanı: 18.06.2022 10:15
 • Müracaat Tarihleri: 11.02.2022 21:30 – 07.03.2022 23:59
 • Geç Müracaat Günü: 16.03.2022 – 17.03.2022 23:59
 • Netice Zamanı: 20.07.2022

Yükseköğretim Kurumları Imtihanı / 2022-YKS 2. Oturum (AYT)

 • Imtihan Zamanı: 19.06.2022 15:45
 • Müracaat Tarihleri: 11.02.2022 21:30 – 07.03.2022 23:59
 • Geç Müracaat Günü: 16.03.2022 – 17.03.2022 23:59
 • Netice Zamanı: 20.07.2022

Yükseköğretim Kurumları Imtihanı / 2022-YKS 3. Oturum (YDT)

 • Imtihan Zamanı: 19.06.2022 15:45
 • Müracaat Tarihleri: 11.02.2022 21:30 – 07.03.2022 23:59
 • Geç Müracaat Günü: 16.03.2022 – 17.03.2022 23:59
 • Netice Zamanı: 20.07.2022

TYT’de; Türkçe Testi, Toplumsal Bilimler Testi, Temel Matematik Testi ve Fen Bilimleri Testi yer alacaktır. AYT’de adaylara, Türk Dili ve Edebiyatı-Toplumsal Bilimler-1, Toplumsal Bilimler-2, Matematik ile Fen Bilimleri testlerinden oluşan bir kitapçık verilecektir. AYT’de adaylar, hesaplanmasını istedikleri puan türü için ihtiyaç duyulan testleri cevaplayacaklardır. SAY, SÖZ ve EA puan türlerinin hepsinin hesaplanmasını isteyen adaylar, imtihan süresince tüm testleri cevaplayabileceklerdir.

YDT, Almanca, Arapça, Fransızca, İngilizce ve Rusça dillerinde yapılacaktır. Her dil için ayrı sual kitapçığı bulunacaktır. Sınavda adaya, başvuruda bildirdiği yabancı dile ilişik sual kitapçığı verilecektir. YKS’de uygulanacak testler ve sual sayıları Tablo 1B’de gösterilmiştir. Adaylar sınavda, öğretim programları kapsamında Millî Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafınca belirlenen “ÖSYM tarafınca 2022 Senesinde Gerçekleştirilecek

TYT, AYT ve YDT Imtihanlarına Esas Ortak Derslere Ilişik Kazanım ve Açıklamalar”daki mevzu, kazanım ve açıklamalardan görevli olacaklardır.

SAY, SÖZ, EA ve DİL puan türleri ile talebe alan yükseköğretim programlarına girmek isteyen adayların, TYT’ye ek olarak 2022-AYT ve/yada 2022-YDT’ye de girmeleri ve tercih edecekleri yükseköğretim programları için lüzumlu olan testleri cevaplamaları zorunludur.

SINAVA GİRİŞ BELGESİ: Adaylar, Sınava Giriş Belgelerini, T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr web adresinden imtihan tarihinin ortalama 10 gün öncesinden adım atmak suretiyle edinebileceklerdir. Belgenin üstünde adayın sınava gireceği merkez, bina, salon detayları ile fotoğrafı yer alacaktır.

Hiçbir aday Sınava Giriş Belgesinde yazılı olan salondan başka bir yerde sınava giremez. Sınava Giriş Belgesinde yazılı olan salondan başka bir yerde sınava giren adayın imtihanı geçersiz sayılır.

Adayın sınava gireceği binayı, adres bilgisini teyit etmek amacı ile öncesinden gidip görmesi imtihan günü adaya kolaylık elde edecektir. Sınava Giriş Belgesi adayların adreslerine gönderilmeyecektir. Adaylar, sınavın ilgili oturumuna ilişik Sınava Giriş Belgelerinin renkli yada siyah beyaz çıktılarını sınavda yanlarında bulundurmak zorundadır. Sınavın ilgili oturumuna ilişik Sınava Giriş Belgesini yanlarında bulundurmayan adaylar, imtihan binasına alınmayacaklardır.

Belge üstünde adayın fotoğrafının bulunması zorunludur. Adaylar, bu belgelerinin yazıcıdan dökümünü edinirken belge üstünde fotoğraflarının görünür olmasına dikkat etmelidir. Belgenin ön yüzündeki ÖSYM tarafınca belirlenmiş bilgiler hariç ön ve arka yüzünde herhangi bir yazı, fotoğraf, işaret vb. bulunmuş olduğu takdirde adayın imtihanı geçersiz sayılacaktır. Sınava Giriş Belgesini kaybeden adaylar, internetten yenisini edinebileceklerdir. Müracaat bilgilerini sisteme kaydeden sadece süresi içinde imtihan ücretini yatırmayan adaylar için Sınava Giriş Belgesi düzenlenmeyecektir.

FOTOĞRAFLI NÜFUS CÜZDANI VEYA FOTOĞRAFLI TÜRKİYE CUMHURİYETİ KİMLİK KARTI VEYA FOTOĞRAFLI GEÇERLİLİK SÜRESİ DOLMAMIŞ PASAPORTUN ASLI: Adayların sınava girebilmeleri için 2022-YKS’nin ilgili oturumuna ilişik Sınava Giriş Belgesinden başka, fotoğraflı nüfus cüzdanı yada fotoğraflı T.C. Kimlik Kartı yada fotoğraflı geçerlilik süresi dolmamış pasaportunun aslını yanlarında bulundurmaları zorunludur.

Fotoğraflı nüfus cüzdanı yada fotoğraflı T.C. Kimlik Kartı yada fotoğraflı geçerlilik süresi dolmamış geçişlik haricinde;

 • Türk vatandaşlığından izin ile ayrılanlar ve bunların kanuni mirasçılarına ilişik Pembe/Mavi Kartın aslı,
 • Pasaportları bulunmayan KKTC vatandaşlarının fotoğraflı ve kimlik numaralı Şimal Kıbrıs Türk
 • Cumhuriyeti Kimlik Kartının aslı,
 • T.C. Kimlik Kartı edinme sürecinde, İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü tarafınca verilen ve yeni kimlik kartları teslim alınıncaya kadar geçerli olan “fotoğraflı, imzalı-mühürlü, barkodlu-karekodlu” yada “fotoğraflı, barkodlu-karekodlu” Geçici Kimlik Belgesi de

sınava giriş için geçerli kimlik belgesi olarak kabul edilecektir. (Geçici Kimlik Belgesinde fotoğrafın olması zorunludur. Geçici Kimlik Belgesinde fotoğrafı olmayan adaylar, sınava alınmayacaklardır.)

Bunların haricinde;

 • Sürücü belgesi,
 • Meslek kimlik kartları, talebe kimlik kartı vb. öteki tüm belgeler, sınava giriş için geçerli kimlik belgesi olarak kabul edilmeyecektir.

Nüfus cüzdanında soğuk damga basılı olmalı, adayın imtihan görevlilerince kolaylıkla tanınmasını sağlayacak güncel bir fotoğraf (Imtihan günü imtihan görevlilerinin sizi fotoğrafınızdan tanımakta güçlük çekmiş olduğu takdirde sizi sınava almayabileceğini göz önünde bulundurunuz.) ve T.C. Kimlik Numarası bulunmalı, pasaportun süresi imtihan günü itibarıyla geçerli olmalıdır. Üstünde soğuk damga yada adayın imtihan görevlilerince kolaylıkla tanınmasını sağlayacak güncel bir fotoğraf yada T.C. Kimlik Numarası bulunmayan nüfus cüzdanları (T.C. Kimlik Numarası elle yada daktilo ile sonradan yazılmış yada ilave edilmiş olmamalıdır.) ile geçerlilik süresi bitmiş geçişlik kabul edilmeyecektir. Nüfus cüzdanında fotoğrafın olması zorunludur. Nüfus cüzdanında fotoğrafı olmayan adaylar, sınava alınmayacaklardır.

DİKKAT: Nüfus cüzdanında/T.C. Kimlik Kartında/Pasaportta/Geçici Kimlik Belgesinde/K.K.T.C. Kimlik Kartında/Pembe/Mavi Kartta fotoğrafın olması zorunludur. Nüfus cüzdanında/T.C. Kimlik Kartında/ Pasaportta/Geçici Kimlik Belgesinde/K.K.T.C. Kimlik Kartında/Pembe/Mavi Kartta fotoğrafı olmayan adaylar, sınava alınmayacaklardır.

2017 yılından itibaren Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü tarafınca eski Nüfus Cüzdanları yenilenmeyerek yerine Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Kartı verilmektedir. Sınava giriş için geçerli bir nüfus cüzdanı bulunmayanların Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Kartını edinme sürecini de göz önünde bulundurarak Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Kartını edinmeleri gerekmektedir.

Imtihan binalarına girişte güvenlik ve imtihan görevlilerince meydana getirilen kimlik kontrolleri ve karşılaştırmalarda, nüfus cüzdanındaki yıpranma, güncel olmayan fotoğraf yada TC Kimlik Numarası, soğuk damga yada mühür eksikliği şeklinde nedenlerle oluşan tereddütlerin önüne geçmek, mağduriyetleri önlemek ve kimlik kartı kontrollerinin süratli, güvenli ve sıhhatli yürütülebilmesi için adayların ilk olarak eski Nüfus Cüzdanlarını, Nüfus Müdürlüklerinden Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Kartı ile değiştirmeleri ve sınava fotoğraflı Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Kartının aslı ile gelmeleri önerilmektedir.

Bu belgelerini eksiksiz olarak yanında bulundurmayan adaylar, mazereti ne olursa olsun, sınava alınmayacaklardır. Bir aday bu belgeleri yanında olmadığı hâlde ÖSYM Imtihan Koordinatörlerinin, bina ve salon görevlilerinin yada ÖSYM temsilcilerinin kararıyla herhangi bir salonda sınava alınmış olsa bile bu adayın imtihanı geçersiz sayılacaktır.

Imtihan binalarında hiçbir eşya emanete alınmayacağından adaylar, imtihan binalarına bu belgeler haricinde herhangi bir eşya, vasıta gereç vb. getirmemelidir. Sınavın yapıldığı her bir salona minimum bir tane duvar saati, adayların sınavda kullanacakları gereçler (kalem, silgi, kalemtıraş), şeker ve peçete ÖSYM tarafınca sağlanacaktır. Adaylar sınava saydam pet şişe içinde su getirebileceklerdir.

Haberler.com – Gündem

YKS Gündem Yaşam Haberler

Related Posts

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.