TMO protokolle yabancı kuruluşlardan direkt ürün alımı yapabilecek

Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü (TMO), yabancı devletlerin kendi mevzuatına bakılırsa devlet kurumu yada kuruluşu sayılanlardan ve yabancı devletin ortaklığı bulunan kuruluşlardan protokolle direkt ithalat kanalıyla ürün alım gerçekleştirebilecek.

TMO tarafınca hazırlanan “Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğünün 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 3’üncü Maddesinin (aa) Bendi Kapsamında İthalat Kanalıyla Yapacağı Tarımsal Ürün Alımları ile Buna İlişkin Hizmet Alımları İhalelerinde Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte Değişim Yapılmasına Dair Yönetmelik” Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Yönetmelik, TMO’nun etkinlik ve vazife alanı kapsamında yer edinen tarımsal ürünlerle ilgili ithalat kanalıyla yapacağı tarımsal ürün alımları ile buna ilişkin hizmet alımları ihalelerinde uygulanacak usul ve esasları düzenliyor.

Değişikliğe bakılırsa, ihalelerde tedavüldeki Türk parası yanında ihalede teklif edilen yabancı para cinsinden döviz de güvence olarak kabul edilebilecek.

Yönetmeliğin “İhale usulleri” başlıklı maddesinin başlığı “İhale usulleri ve tedarik yöntemi” olarak değiştirilirken bu maddeye yeni bir fıkra eklendi.

Buna bakılırsa, Kamu İktisadi Teşebbüsleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname uyarınca Cumhurbaşkanı Sonucu ile vazife verilmesi üstüne ilgili bakanın onayı ve yönetim kurulunun görevlendirmesiyle TMO Genel Müdürlüğünce, yabancı devletlerin kendi mevzuatına bakılırsa devlet kurumu yada kuruluşu sayılanlardan, yabancı devletin ortaklığı bulunan kuruluşlardan protokolle direkt ithalat kanalıyla alım yapılabilecek. Ürün alım fiyatı, usul ve esasları ile protokolde yer alacak öteki hususlar ilgili bakanın onayı ile TMO Genel Müdürlüğü Yönetim Kurulunca belirlenecek.

Toprak Mahsulleri Ofisi Iktisat Haberler

Related Posts

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.