Gömü ve Maliye Bakanlığı: Özgür Piyasa Kurallarından Ödün Verilmeden, TL’nin Cazibesini Artıracak Uygulamalara Devam Edilecek

Gömü ve Maliye Bakanlığı, ekonomide atılan yeni adımların peşinden, “Özgür piyasa kurallarından ödün verilmeden, Türk lirası kullanımını ve cazibesini artıracak uygulamalara devam edilecektir” açıklamasını yapmış oldu.

Gömü ve Maliye Bakanlığı’ndan bugün meydana getirilen yazılı açıklamada, makro ekonomik politikada enflasyonla mücadelenin hala birinci öncelik olduğu vurgulandı. “Eşgüdüm ve Makro İhtiyati Tedbirler” temalı açıklamada şunlar kaydedildi.

“MALİ DİSİPLİNDEN ASLA TAVİZ VERİLMEYECEKTİR: Son dönemde tüm dünyayı tesiri altına alan küresel enflasyonist süreçten ülkemiz de etkilenmektedir. Bununla beraber makro iktisat politikamızda enflasyonla savaşım birincil önceliğini korumaktadır. Bu mücadelede kurumlar arası eşgüdümün önemi açık olup tüm kurumlarımız attığı adımlarda ortak savaşım anlayışıyla hareket etmektedir. Bu çerçevede; önümüzdeki dönemde ihtiyatlı maliye politikasına devam edilecek ve mali disiplinden asla ödün verilmeyecektir. Maliye politikasında program hedeflerinden sapmadan gelişme, istihdam ve bilhassa gelir dağılımını önceleyen uygulamalar devam edecektir. Kamu harcamalarında etkinliği artırarak tutum sağlanacaktır.

TÜRK LİRASI KULLANIMINI VE CAZİBESİNİ ARTIRACAK UYGULAMALARA DEVAM EDİLECEKTİR: Mecburi kamu giderleri dışındaki tüm alanlarda denetim süreçleri etkinleştirilecek, böylece kamu harcamalarında etkinlik artırılarak tutum sağlanacaktır. Makro ihtiyati tedbirler güncel ekonomik koşullar gözetilerek etkin ve dinamik bir halde alınmaya devam edilecektir. Özgür piyasa kurallarından ödün verilmeden, Türk lirası kullanımını ve cazibesini artıracak uygulamalara devam edilecektir. Beklentilerin yönetimi kapsamında ekonomide atılan adımlar, ekonominin tüm paydaşlarıyla saydam ve eş zamanlı bir halde paylaşılacaktır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.”

ANKA / Iktisat

Iktisat Güncel Haberler

Related Posts

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.