Bakan Nebati, Ges’te Senelik Getiri Oranının Yüzde 23,04 Olacağını Deklare etti

Gömü ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, 15 Haziran’dan itibaren bankalar vasıtasıyla talep toplamaya başlayacakları gelire endeksli senetlerin (GES) senelik birleşik getiri oranınıN yüzde 23,04 olacağını deklare etti. Devlet Hava Meydanları İşletmeleri (DHMİ) ve Kıyı Emniyeti’nden bütçeye aktarılacak hasılatın beklenenin üstünde olması halinde yatırımcılara ilave getiri sunulacaklarını da belirten Bakan Nebati, “Tablo net ve ortada. Türkiye üretiyor ihraç ediyor ve en önemlisi istihdam oluşturuyor” dedi. Nebati ek olarak, bu yıl enflasyonla savaşım kapsamında 239 milyar lira vergi gelirinden vazgeçildiğini söylemiş oldu.

Gömü ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, ekonomik ve toplumsal kalkınmaya katkıyı amaçlayan “Para Sohbetleri” kapsamda Gaziantep’te iş hayatına seslendi.

Bakan Nebati, Gaziantep Valiliği’ni ziyaret ettikten sonrasında APara tarafınca düzenlenen “Para Sohbetleri”ne katıldı. Nebati burada ekonomide atılan, atılacak yeni adımlarla beraber GES’i söyledi. Nebati’nin hitabı satır başlarıyla şöyleki:

“MALİ ALANDA SÜRDÜRDÜĞÜMÜZ DİSİPLİNİ KARARLI BİR ŞEKİLDE DEVAM ETTİRİYORUZ: Tablo net ve ortada. Türkiye üretiyor ihraç ediyor ve en önemlisi istihdam oluşturuyor. Küresel ekonomideki zorlukların mühim seviyede arttığı böylesine bir dönemde elde ettiğimiz başarılarda kuşkusuz kamu maliyesi ve bankacılık sektörümüzdeki kuvvetli görünümü ülkemizin düşük borçluluğu ve sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde uyguladığımız makro siyaset seti etkili oldu. İktidarlarımız süresince mali alanda sürdürdüğümüz disiplini emin bir halde devam ettiriyoruz.

SOSYAL MEDYADA KAMU MALİYESİYLE İLGİLİ VERİLERE İLİŞKİN İFADELERİ TELİN ETMEKTEN YORULDUK: Bütçe sonuçlarının öncü göstergesi olan Gömü nakit dengesi geçtiğimiz mayıs ayında yüz 49,2 milyar lira fazla verdi. Bilhassa bütçe gelirlerimizdeki pozitif yönde performansımızın bir sonucu olarak ocak- mayıs süreci nakit fazlası 82,4 milyar lira olarak gerçekleşti. Önümüzdeki süreçte de kamu maliyesindeki sağlam duruşumuzu kararlılıkla sürdüreceğiz. Son günlerde toplumsal medyada kamu maliyesiyle ilgili bu verilere karşın ‘Kamu maliyesi dengesi bozulmuştur’ şeklinde ifadelerde bulunanları artık telin etmekten yorulduk.

MANİPÜLASYON YAPIYORLAR, SAHTE BELGELER ÜRETİYORLAR VE DIŞARIYA GÖNDERİYORLAR: Saydam ve açık şekilde duyuru edilen AK Parti iktidarının en temel dönem noktalarından bir tanesi olan kamu maliyesindeki duruştan asla ödün verilmediği sayıları ortaya koyarken bile olmadık, yalan yanlış haberlerle midenizi bulandırmayın. Küresel ölçekte yaşanmış olan çalkalanmalara karşın ekonomimizdeki tüm bu başarı ve kazanımlar ortadayken bir kısım çevreler ne yazık ki ülkemiz özelinde karamsar senaryolar üretmekte ısrar ediyorlar. Bu ısrarlarında da ne olursa olsun geri adım atmıyorlar. Oysa satın alma paritesinde 18’inci basit 11’inci sıraya yükselttiğimiz Türkiye ekonomisinin başarısını konjonktürle birkaç veriyi kullanarak gölgelemeye çalışmaktan vazgeçmiyorlar. Hatta kalkıp Türkiye ekonomisinin bir özgür piyasa ekonomisi bulunduğunu sorgulatmak için çeşitli mecralarda olmadık spekülasyonlara girişiyorlar. Manipülasyon yapıyorlar, düzmece belgeler üretiyorlar ve dışarıya gönderiyorlar. Türkiye liberal bir iktisat olup özgür piyasa koşulları altında istikrarlı ve dengeli bir halde büyümeye devam etmektedir.

ENFLASYON DÜNYANIN ORTAK BİR SORUNU, DOĞAL OLARAK DA ÜLKEMİZE YANSIYOR: 2020 yılı ve sonrasında tüm dünyada tesirini gösteren pandemi ve bu senenin başlarında patlak veren Ukrayna’daki cenk, başta enerji ve besin olmak suretiyle emtia fiyatlarının küresel ölçekte artmasına ve tedarik süreçlerinde aksamalara niçin oldu. Bu durum tüm dünyada enflasyonu mühim seviyede arttırırken gelişmiş ülkelerde dahi  enflasyon son 40 senenin en yüksek seviyelerine ulaşmış durumda. Bugün enflasyon dünyanın ortak bir problemi. Bu yükseliş organik olarak da ülkemize yansıyor. Küresel çalkalanmaların ülke ekonomimize bir yansıması olan enflasyon sorunuyla savaşım bugün bizim için birinci önceliktir.

BAZI İLAVE ADIMLARI DA UYGULAMAYA ALIYORUZ: Enflasyonla savaşım ve finansal istikrarın desteklenmesi amacıyla iktisat yönetiminin tüm kurumlarıyla beraber seferber olmuş durumdayız. Çalışıyoruz ve kazanacağız. Şimdiye kadar hayata geçirdiğimiz vergi indirimleri, teşvikler, sübvansiyonlar ve öteki tedbirlere ek olarak bazı ilave adımları da uygulamaya alıyoruz. Bu adımlar ile hem TL tutum sahiplerini cazip getirilerle ortaya çıkıyoruz hem de tüketici kredilerinin aşırı artıp istenmeyen alanlarda kullanılmasını engelliyoruz. 20 Aralık’tan bu yana uygulamakta olduğumuz döviz kurunda istikrarı sağlamada mühim katkısı olan bankacılık sisteminde mevduatın vadesinin uzamasını elde eden kur korumalı mevduata ilaveten gelire endeksli senetlerin ihraç edileceğini de açıkladık.

HAZİRANDA YAPILACAK SENET İHRACATINDA YILLIK BİRLEŞİK GETİRİ YÜZDE  23,04 OLACAK: Gelire endeksli senetler, bireysel yatırımcılara yönelik olacak olup bankalarımız vasıtasıyla 15 Haziran’dan itibaren talep toplanmaya başlanacak. KİT içindeki DHMİ ve Kıyı Emniyeti’nden bütçeye aktarılacak karlara endeksli olacak. GES’lere mevzu olan KİT’lerden bütçeye aktarılan kazanç beklenenin üstünde ulaştığında yatırımcılara ilave getiri sunulacaktır. GES’te asgari getiri garantisi olacak. Haziran ayında yapılacak ihracatta senelik bileşik getiri 23,04 olacak. 3 ayda bir ödenecek kupon getirileri için uygulanacak asgari getiri garantisi yardımıyla yurttaşlarımızın gelir paylarındaki değişimlerden negatif etkilenmesi önlenmiş olacak.

TÜKETİCİ KREDİLERİNE YÖNELİK MAKRO İHTİYATİ POLİTİKALARDA DA SIKILAŞMAYA GİDİLDİ: Fiyat istikrarını desteklemek ve kredilerin üretken alanlara yönlendirilmesini sağlamak amacıyla tüketici kredilerine yönelik makro ihtiyati politikalarda da sıkılaşmaya gidilmiştir. Kredilerin üretim ve ihracatta kullanılmasında politikalarımızda herhangi bir değişim yoktur. Üretim, ihracat ve istihdam. Türkiye ekonomisinin temelidir ve bu değişmemiştir. Tüketici kredilerinde buna karşın dar gelirli yurttaşlarımıza yönelik pozitif ayrımcılık anlayışıyla da hareket etmeye devam edeceğiz.

DAR GELİRLİ VATANDAŞLARIMIZA YÖNELİK FARKLI DESTEKLERİMİZİ SÜRDÜRECEĞİZ: 50 bin liraya kadar olan tüketici kredilerinde vade sınırlamasında azaltmaya gitmedik. Önümüzdeki dönemde de mali disiplinden vazgeçmeden dar gelirli yurttaşlarımıza yönelik değişik uygulamalarımızla da desteklerimizi sürdüreceğiz. Öteki kurumlarımızca makro ekonomik istikrarı kuvvetlendirmeye yönelik açıklanan bu kapsamdaki önemler Türkiye iktisat modeli çerçevesinde uyguladığımız politikaları destek sunar niteliktedir. Mesela; Borsa İstanbul bünyesinde kurulan Emtia Borsası’yla, emtia yatırımı yapmak için yurt dışına gitmek zorunda kalan yatırımcının işlemlerini yurt içinde yapabilmesi sağlanmış olacaktır.

SPK TARAFINDAN ŞİRKETLERİMİZE ÇEŞİTLİ KOLAYLIK VE İNDİRİMLER DE SAĞLANMIŞTIR: Bu pazar yardımıyla yurt içinde ihracı yapılmış altın sertifikaları alınabileceği benzer biçimde demir, çelik, gümüş, bakır benzer biçimde emtiaların ihracı halinde işlem görmesi için lüzumlu altyapı da oluşturulmuştur. Ek olarak yurt içinde meydana gelen halka arzlarda yurt dışından fon teminine özendirmek ve şirketlerin yurt dışından ana para piyasası aracı ilacı yöntemiyle fon temin etmelerini teşvik etmek amacıyla SPK tarafınca şirketlerimize çeşitli kolaylık ve indirimler de sağlanmıştır.

TÜM MÜKELLEFLERİMİZE ÖNEMLİ BİR KOLAYLIK GETİRDİK: Çarklar dönüyor. Vergi kanunlarında yatırımı, üretimi, istihdamı, ihracatı teşvik edecek pek oldukca düzenlemeler yapılıyor. İhracat icra eden şirketlerin Kurumlar Vergisi oranını indirdik. Asgari tutarı vergi dışı bıraktık. Yeni nesil hızla gelişen teknolojinin gelişmesine katkı sağlamak için Türkiye’de meydana gelen Ar-Ge faaliyetleri kapsamında üretilen elektrikli motorlu araçların geliştirilmesi için alınan mühendislik hizmetlerine 2023 yıllığı sonuna kadar KDV istisnası getirdik. KDV’de isteğe bağlı tam tevkifat uygulamasını hayata geçirdik. Ticarette mal alım satım işlemlerinde, düzmece belge sebebiyle KDV’den görevli tutulacağı kaygısı yaşayan tüm mükelleflerimize mühim bir kolaylık getirdik. Tarafların anlaşmasına bağlı olarak satıcıya ödenecek KDV’nin tamamının devlete ödenmesi durumunda bu alışverişteki belgelerden hiçbir şekilde görevli olunmamasını sağladık.

2021 YILININ DA 154 MİLYAR LİRALIK VERGİ GELİRİNDEN VAZGEÇTİK: KDV oranlarında birçok indirim yaparak yurttaşlarımızın alım enerjisini destekledik. Besin ürünlerinde KDV’yi yüzde 1’e düşürdük. Temel temizlik ürünlerinde yeme içme hizmetlerinin tamamında süt tankı benzer biçimde bazı ziraat araçlarında sıhhat bakanlığı mevzuatı kapsamındaki tıbbi cihazlarda KDV oranını yüzde 18’den 8’e düşürdük. Arıza ve arazi teslimlerinde KDV oranını gene yüzde 18’den 8’e düşürdük. Küresel salgın süresince gelip politikalara yönelik proaktif adımlarımızla pandeminin salgının yurttaşlarımız ve gerçek sektörümüz üstündeki negatif etkilerini kısa sürede azalttık. 2021 yılının da salgının etkilerini sınırlandırmak ve enflasyonla mücadeleye katkı sağlamak amacıyla 154 milyar liralık vergi gelirinden vazgeçtik.

239 MİLYAR LİRA VERGİ GELİRİNDEN VAZGEÇİYORUZ: 2022 senesinde enflasyonla savaşım kapsamında 239 milyar lira vergi gelirinden vazgeçiyoruz. Buna karşın kuvvetli kamu maliyesi düsturundan asla da ödün vermiyoruz. Ek olarak bazı stratejik ürünlere yönelik dış tecim tedbirlerini de devreye aldık. Örneğin hububat ekimini destekleyici tedbirleri 2022 senesinde başlangıcında uygulamaya başladık. Bu ürünlere 3,2 milyar lira ilave destek sağladık. Çiftçimizin girdi maliyetlerini desteklemek için enerji tarifelerinde indirim yaptık. Finansmana ulaşımı kolaylaştırmak amacıyla gömü faiz destekli kredinin üst limitini 2 katına çıkardık. Bozulan tedarik zincirlerinden vatandaşımızın negatif etkilenmemesi için TMO vasıtasıyla yurttaşlarımıza uygun fiyatlardan hububat ürünlerinin sunulmasına yönelik mekanizmaları da uyguluyoruz.”

ANKA / Iktisat

Türkiye Iktisat Haberler

Related Posts

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.